С. Дебръщица – крепост Градище


73 / 100

 

Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост Градище се намира на едноименната височина, на 2.38 km североизточно по права линия от центъра на село Дебръщица. Намира се на билото на възвишение, доминиращо над околността във височина, с отлична видимост към другите околни твърдини- стратегическо разположение спрямо планината и полето. Има двойна крепостна стена, изградена от местен камък, споен с червен хоросан. Стените са широки 2-2.5 m. Крепостта е има неправилна триъгълна форма, като външната крепостна стена е с три, не свързани рамена от по около 100-110 m. Вътрешната крепостна стена отстои на 5-10 m от външната. Тя се състои от три рамена, дълги по около 60-70 m. В заграденото пространство се забелязват следи от сгради. Крепостните стени се проследяват в момента под насип висок 4 m. В миналото стените са били запазени над повърхността. Из цялата крепост се среща голямо количество строителна керамика.

Местоположение

Надморска височина: 520 m GPS координати: 42°06’30” С.Ш. и 24°16’58” И.Д.

Литература

Батаклиев, И. Пазарджик и Пазарджишко. Историческо- географски преглед. София, 1969.
Гиздова, Н. Средновековни крепости в Родопите на територията на Пазаржишки окръг. – В: ИМЮБ, том 9. 1983.

Снимки

Снимки на крепост Градище

Видео

Видео за крепост Градище
Видео за крепост Градище

Comments are disabled.