С. Олинт – кула Мариана


Описание и история

Средновековна жилищно- отбранителна кула Мариана се намира на малко възвишение, на 2.66 km северно по права линия от центъра на село Олинт и на 66 m западно от главният път за гр. Полигирос. Кулата е построена през 1374 г. в средата на земи на манастира “Дохиар” в Атон. В него се пази дарствена грамота от 1373 г. на Ан Кантакузиян Палеоог, жената на доместника на провинция „Калмария“ Димитрий Палеолог. С тази грамота Ан продава земите на манастира “Дохиар” за 1/3 от стойността му- 600 унции венециански дукати, а останалите 2/3 се считат за дарение на манастира за спасение на душата ѝ. Димитрии Палеолог е командир на войсково подразделение на Византийската империя, което отвоюва от сърбите тези земи, малко след разгромяващата победа на османците над сърбите в битката при Еврос (Марица) в 1371 г. След даряването на тези земи на манастира, доместника се задължил и изградил кула за защита на дарените земи. Днес кулата е една от най- красивите образци на византийското фотификационно изкуство от XIV в. в Халкидическият полуостров. Изградена от местен, ломен камък споен със здрав, бял хоросан. В градежа са използвани множество отделни, архитектурни елементи ограбени от древният град „Олинт“, който се намира на 1.8 km югоизточно от кулата. Обекта има правоъгълен план с размери 7.5х8.5 m. Първоначалната ѝ височина е била 15 m, но днес е разрушена до половината, като само две от стените са запазени до височина 12 m. Входът е бил от югоизток, като се намира на височина 2 m от земята. До него се е достигало по дървена стълба. Самият вход е оформен от мраморни, архитектурни орнаменти от близкият античен град. След входа има малък вестибюл и в ляво от него е разположено голямо, тухлено вито стълбище за изкачване на горните 3 етажа. На право след вестибюла се влиза в голямо вдълбано помещение, което заема основната част от кулата и е служило едновременно за цистерна за вода и склад за хранители припаси. Първият етаж над склада и резервоара е запазен частично, като нишите в него издават съществуването на параклис. От вторият етаж са запазени само незначителни останки. Третият етаж и бойната площадка се напълно разрушени. На югоизточната страна над входа с плоски тухли вградени в градежа е изрисуван кръст и съкращенията “IC XC N K” (Исус Христос побеждава). На югозападната страна се наблюдава още един такъв кръст със съкращението „Дохиар“. Кулата е изградена на много стратегическо място, позволяващо да се контролира основният път от вътрешността на Халкидическият полуостров към полуостров Касандра. Тя е служила за жилище на управителя на тези земи, назначен от манастира и за защита на местността и продукцията.

Местоположение

Надморска височина: 52 m GPS координати 40°18’52” С.Ш. и  23°20’43” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

https://goo.gl/photos/aymoHg5xeFzhDXxj7

Comments are disabled.