С. Неа Триглия – кула Метоха


Описание и история

Късноредновековна жилищно- отбранителна кула Метоха се намира в северните покрайнини на село Неа Триглия. Изградена е до сградата на метох основан от атонския манастир „Ватопед“ в началото на XX в. От този метох идва и името на кулата, но е установено, че тя е с поне III-IV века по- стара. Точната датировка на строежа ѝ е неустановен поради факта, че не са правени археологически проучвания. Но поради голямата ѝ прилика с други подобни кули в региона, може с голяма сигурност да се твърди, че тя е построена в началото на XVI в. от местен османски велможа. Кулата има размери 5.1х7 m и е имала най- малко 3 етажа. Градена е от добре издялани и подредени средни по големина камъни, споени с бял хоросан. На около 2 m височина от основата на обекта се забелязва пояс от един ред тухли, който служи за подравняване на градежа. Днес горната част на кулата е разрушена, като се забелязват само прозорците на втория етаж, които са сводести и се намират на височина около 3.6-3.8 m над терена. През 1902 г. земите около кулата са купени от манастира „Ватопед“ и е построен метох. По това време кулата е била още здрава и се е използвала активно. В днешно време голяма част от стените на кулата са разрушени от безстопанственост и в скоро време обекта може да изчезне напълно.

Местоположение

Надморска височина: 105 m GPS координати  40°18’38” С.Ш. и 23°12’39.50″ И.Д.

Източници

http://opa-neapropontida.blogspot.com/2012/11/blog-post_9.html
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/KjP3xFfH1bk7RxEb8

Comments are disabled.