С. Мурсалево – крепост Градище


Описание и история

Крепост „Градище“ се намира на 2 km югоизточно по права линия от центъра на село Мурсалево. Изградена е в югозападния край на рид от планина Рила. Възвишението е със стръмни склонове от всички страни, с изключение на североизток, където чрез седловина се свързва с останалата част на рида. Крепостта има капковидна форма, продиктувана от конфигурацията на терена. Дълга е около 100 m и е широка около 80 m.

Местоположение

Надморска височина: 477 m GPS координати: 42°06’07” С.Ш. и 23°03’06” И.Д.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.