С. Дяково – крепост Градище


Описание и история

Крепост „Градище“ се намира на едноименното възвишение, на 1.12 km североизточно по права линия от центъра на село Дяково. Възвишението е езикообразна форма и с равен връх, който в момента се обработва. Склоновете му са полегати. Най- достъпно е от югоизток, където се съединява с останалата част от масива. В момента всички видими останки от крепостта са унищожени, но от въздуха се вижда трасето на преграждащата върха крепостна стена и по всяка вероятност- преграждащия ров. Склона под крепостта, както и равнината под нея от запад и север са постоянно населени от времето на траките до XIV век. През средновековието селището се е казвало Деячево.

Местоположение

Надморска височина: 700 m GPS координати: 42°20’37” С.Ш. и 23°05’25” И.Д.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.