С. Мостово – крепост на вр. Караджов камък


Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост и светилище има на връх „Караджов камък“, на 3.33 km югоизточно по права линия от центъра на село Мостово. Върхът е разположен в най- югоизточната част на рида „Добростан“. Той попада в границите на резервата „Кормисош“. Представлява непристъпно, високо, скално плато със стръмни отвесни над 100 m скали, издължено в посока североизток- югозапад. Платото заема площ от 4.55 дка, като има дължина 130 m и широчина 70 m. Билната част е сравнително равна с лек наклон на североизток. Може условно да се раздели на югозападна равна и североизточна стръмна част. По цялото плато има десетки ями, някои дообработени от човешка ръка. Като цяло между изпъкналите части на платото се забелязват естествени ями и улеи запълнени с пръст и обрасли с ниска растителност. Единственият подход към платото е от югозапад през скален процеп наречен от местното население „Боаза“. Процепът е висок 18 m и в горната му част се забелязват около 10 издълбани стъпала, силно изтрити от течащата по време на дъждове вода. Стъпала е имало и в долната част, като днес от тях личат само следите на четири. Следи от крепостни съоръжения на скалистото възвишение няма, а и не са били необходими. Единствения достъп до скалата-крепост е можел да пропусне само по един човек и много лесно се е отбранявал от надвисналите скали. Установено е, че между скалите върху които са издълбани скални ями и улеи са били ритуално полагани огромно количество фрагменти от керамични съдове. Преобладаващия керамичен материал е от периода VІІ-VІ в.пр.н.е. При проучването са установени условно два периода на съществуване на обекта. Първият обхваща посочените столетия на ранножелязната епоха. Вторият период се датира от края на ІІІ до началото на VІ век. Откритите монети (меден антониан на император Галиен, две медни късноантични монети от края на ІV в., фолис 40 нумии на император Юстиниан), както и някои отделни фрагменти керамика могат да бележат късния период на почитане на езическото светилище. Необходимо е да се отбележи, че тракийска керамика освен на платото се открива и в по- ниските части на върха. Такава е намирана около единственият водоизточник във високата част на лабиринта от скали и то в скални ниши и пещеровидни навеси, очевидно донесена и поставена там, а не свлечена от платото. От върха има отлична видимост във всички посоки и визуална връзка с останалите крепостни съоръжения в района. Непристъпното място и отличната видимост във всички посоки са били оценени както от древните траки, така и от Източната римска империя. По всяка вероятност през късноантичния период обекта е играл роля на крепост-убежище за местното население. Уникалната природна защитеност на укреплението не е позволявала да се качи повече от един човек на платото, но също така не е позволявала и да излез повече от един. Тази особености би позволила на всеки нападател лесно да блокира крепостта без да оставя голям военен контингент. Сам по себе си този факт определя укреплението, като второстепенно без особено значение от военна гледна точка.

Местоположение

Надморска височина: 1449 m GPS координати: 41°49’22” С.Ш. и 24°57’04” И.Д.

Източници

Христов, И. Паметници на тракийската култура в Западни Родопи – Рида Добростан. НИМ, т. XVI, София, 2005
М. Гърдев
Е. Минчев
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/UKJdgK7QAtGbS9BKA

Планове

К. Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.