С. Момина клисура – крепост Градище


63 / 100

 

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Градище се намира на 0.31 km северно по права линия от центъра на село Момина клисура. Крепостта е построена над селото и река Марица върху конусообразна, стръмна височина. Обекта е изучен още от П. Мутафчиев. Крепостната стена е била широка 0.7 m, а вътре в крепостта е имало останки от сгради. Вероятно твърдината е имала и наблюдателна кула. От нея са вадени големи делви и са открити търби за снабдяване с вода от съседната височина “Свирчовец”. Крепостната стена е изградена от ломен камък, споен с хоросан, смесен с чукани керемиди. Не ще съмнение, че това укрепление е служело за охрана на Момино- клисурския път, който така добре е наблюдаван от нейната кула на далечно разстояние в една и друга посока. Също така е служила за защита на местното население при нападения от неприятел. Ст. Захариев ни предава един надпис на мраморен отломък, вграден в старата черква „Св. Георги” на с. Момина клисура. Този надпис посочва, че черквата е свършена в 1355 г. във времето на цар Александър Михаил (Иван Александър). Ст. Захариев ни предава и друг надпис над черковната врата, гдето се посочва, че същата черква е поправена в 1606 г. от няколко ктитори от с. Момина клисура. Тази черква се намирала на южния край на селото. Тя била разрушена в 1868 г. и бива построена нова- днешната, по- голяма, която се намира в северната част на селото.

Местоположение

Надморска височина: 411 m GPS координати: 42°13’50” С.Ш. и 23°58’34” И.Д.

Литература

Батаклиев, И. Пазарджик и Пазарджишко. Историческо- географски преглед. София, 1969.

Видео

Видео за крепост Градище

Comments are disabled.