С. Глушник – крепост


Описание и история

Късноантична крепост има на 3.97 km североизточно по права линия от центъра на село Глушник, като обхваща върха и част от северните и западни склонове на горист конусовиден купен. Има неправилен елипсовиден план с дължина 55 m в посока североизток- югозапад, широчина 26 m и площ около 1.2 дка. Твърдината е естествено укрепена от стръмни склонове, а от юг е непристъпна благодарение на стръмната скала на върха. Крепостната стена е изградена от пясъчни полуобработени плочи, споени с кал, по типа „суха зидария“. В югозападния защитен сектор е съхранена част от стената на височина 0.3 m. Във вътрешността на крепостта се забелязват останки от постройки. Разкритите в иманярски изкопи керамични парчета от съдове са византийски от V-VI в. Укреплението е имало важно стратегическо значение като аванпост на голямата крепост „Злото кале“, от която отстои на 2.8 km западно, като е охранявало и контролирало главния път към нея. Този път е минавал източно и южно под крепостта, през местността „Кесир кая“. Крепостта също така е контролирала и пътната връзка минавала по билото на „Гребенец“.
Укреплението е било със значителна сигнално- наблюдателна функция, тъй като „Кота 837“ е единствената точка на планината в този район, имаща очна връзка на запад с близкостоящия силно укрепен масив „Сините камъни“ над град Сливен. Този укрепен комплекс се е състоял от 16 крепости и защитни прегради.

Местоположение

Надморска височина: 836 m GPS координати: 42°41’27” С.Ш. и 26°31’42” И.Д.

Източници

Лисицов, С. Укрепителна система на Гребенец планина и Марашкия проход през късната античност и българското средновековие. ИМЮБ, том XXIV. Сливен, 2009

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.