С. Могила – крепост на плато Голямото елеме


4 / 100

Описание и история

Тракийска крепост има на височината „Голямото елеме“, на 3.07 km източно по права линия от центъра на село Могила. Изградена е в югозападния край на платото, на езикообразно възвишение с високи и отвесни склонове от изток и юг, и много стръмни от запад. Издига се на 260 m над река Провадийска. Възвишението е достъпно от север чрез тясна седловина. На юг след нея има крепостна стена, дълга около 140 m, която прегражда достъпът към вътрешността. Тя затваря пространство с приблизителни размери от 585 m в посока североизток- югозапад и около 373 m в посока северозапад- югоизток. На 192 m в югозападна посока от първата, крепостна стена, вероятно е имала още една, която е преграждала терена от северозапад на югоизток. Тя е била дълга около 305 m. На 116 m в югозападна посока от втората, крепостна стена, вероятно е имала още една, която е преграждала терена от северозапад на югоизток. Тя е била дълга около 361 m. До третата стена има още една четвърта, която я дублира. Разстоянието между двете е приблизително 10 m от северозапад и около 35 m от югоизток. Четвъртата стена е дълга около 363 m. В останалата най- вътрешна част, се забелязва още една стена, която е перпендикулярна на останалите четири стени. Тя разделя пространството на две части, като западната част е по- малка от източната. Стената е дълга около 295 m. Така описания обект вероятно е от тракийско време, защото съоръженията му са доста обезличени.

Местоположение

Надморска височина: 339 m GPS координати: 43°16’28” С.Ш. и 27°14’08” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.