С. Габрица – крепост


7 / 100

Описание и история

Антична или късноантична крепост има в местността „Асаря“, на 2.17 km югоизточно по права линия от центъра на село Габрица. Регистрирани са останки от крепостни зидове, но не е открита керамика. Теренът е необработваем. На мястото има иманярски изкопи в източния край на северната, крепостна стена. Датировката може да бъде конкретизирана след извършване на сондажи или разкопки. Обекта е изграден на северен склон. Има вероятно правоъгълна форма, издължена в посока изток- запад. Предполагаемите размери са 80х40 m. Природната незащитеност на мястото, малките размери на укреплението и иманярските изкопи говорят, че обекта е античен или късноантичен. Наблизо в посока север- юг минава пътят „Теголициум“- „Ришки проход“, а в посока изток- запад пътят „Абритус“- „Дионисополис“.

Местоположение

Надморска височина: 420 m GPS координати: 43°29’25” С.Ш. и 26°59’13” И.Д.

Литература

Колектив. Дневник на археологическите обхождания по време на експедицията в с. Черноглавци. – В: ИИМШ, кн. 14. Шумен, 2008.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.