С. Мийковци – кула на вр. “Кота 1230”


Описание и история

Сигнално- наблюдателна кула е имало на връх „Кота 1230“, на 6.09 km южно по права линия от центъра на село Мийковци. Върхът се намира на билото на Стара планина. Южно до върха върви древен път в посока изток- запад. Под източния склон се намира късноантичната и средновековна преграда в местността „Иванов гроб“. Кулата е служила за наблюдение и сигнализация към съседните крепостни съоръжения и кули, както с крепостите и кулите от юг и север на Балкана, с които е подържала визуален контакт. Тя в днешно време е изцяло заличена.    

Местоположение

Надморска височина: 1230 m GPS координати: 42°47’33” С.Ш. и 25°55’38” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Comments are disabled.