С. Манолич – крепост Салихлярското кале


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Салихлярското кале се намира на 0.9 km югозападно по права линия от центъра на махала Смочево и на 4.49 km североизточно по права линия от село Манолич. Издигната е на едноименния хълм. От западната и южната страна на хълма тече река Папаз дере, а от изток- Ичме дере. От север височината е отделена от масива със седловина. Склоновете и са стръмни. Крепостта е с неправилна форма, следваща конфигурацията на терена. Северната стена е дълга 14 m, след което има неукрепен стръмен скален венец и отново участък от стената с дължина 10 m. Южната стена е с чупка, като в участъка ориентиран изток- запад, е дълга 50 m, след което в продължение на 40 m e със североизточна посока и после се свързва с източната стена. Последната, започва с отсечка в посока север- юг, която е дълга 20 m. От нея продължава отсечка също с дължина 20 m, ориентирана югоизток- северозапад, след което следва чупка и в продължение на 40 m стената продължава в североизточна посока. Там стената се свързва с друга отсечка с дължина 20 m, разположена в посока север- юг. После следва участък с дължина 20 m, ориентиран югоизток- северозапад, който свързва източната със северната стена. На мястото на тази връзка двете стени се свързват посредством голяма кула. Укреплението има добра видимост на юг към Подвиската крепост и долината на река Луда Камчия. Крепостната стена е изградена от ломени и дялани камъни с пълнеж от ломени камъни, споявани с бял и червен хоросан. Според керамиката, крепостта е от IV-VII век.

Местоположение

Надморска височина: 390 m GPS координати: 42°53’50” С.Ш. и 26°50’39” И.Д.

Информация

Момчилов, Д. Пътна и селищна система между Източна Стара планина и “Еркесията” IV-XIV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проход). Варна, 1999 г.
Момчилов, Д. Средновековните крепости в южните части на Ришкия и Върбишкия проходи. ВИС 1990г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.