С. Манолич – крепост Манолич кале


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Манолич кале се намира на 1.51 km южно по права линия от центъра на село Манолич. Изградена е на възвишение със стръмни склонове, намиращо се на южния десен бряг на река Луда Камчия. Крепостта е достъпна единствено от югоизток, където тясна седловина свързва възвишението с височините „Есенски баири“. Крепостта има неправилна елипсовидна форма с площ от около 4.2 дка. Най- добре е запазена югозападната и южната крепостна стена, на височина от 1.7 до 6.1 m, по протежение на 85.3 m. Крепостния зид е широк от 1.95 до 2.06 m. При южния и югозападния край градежа е от добре обработени каменни блокчета и квадри, споени с хоросан, в прецизно оформени редове. При северния и северозападния участък, градежът на стените е от смесен градеж на камък и редуващи се тухлени пояси. Поясите са от 4 реда добре опечени червени тухли. Върху крепостните стени личат преправки, които са от българското средновековие. В крепостта се е влизало през главната порта откъм изток и две потерни- при югозападната и при северозападната стена. Забелязват се останките само на една кула- вероятно с правоъгълен план. Изградена е пред седловината на възвишението. Тя е охранявала главната порта. На 14 m пред главната порта, има следи от ров с дължина 12 m и съхранен на дълбочина 0.6 m. Във вътрешността се забелязват следи от сгради. Разкритата керамика е ранновизантийска и българска средновековна (X-XII век). Крепостта е охранявала така наречения „Камилски път“. Южно от река Луда Камчия пътят обикаля крепостта от север и запад и минава на 18 m от главната порта, за да пресече „Есенските баири“ и слезе в Карнобатското поле. Косвено крепостта е охранявала и южните подходи към Върбишкия и Рупченския проходи, като със своето средищно местоположение спрямо тях, е играла ролята на флангова крепост.

Местоположение

Надморска височина: 332 m GPS координати: 42°51’25” С.Ш. и 26°48’31” И.Д.

Източници

Лисицов, С. Защитната система в Смидовската планина през късната античност и българското средновековие (края на IV-XIV век). ВИС, кн. 3. София, 2013

Планове

s manolich krepost manolich kale 5f439fb0a0e74

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.