С. Малко Попово – крепост на вр. “Чатал кая”


Описание и история

Тракийска и антична крепост има на връх “Чатал кая”, на 1.86 km югозападно по права линия от центъра на село Малко Попово. Издигната е на стратегически връх, доминиращ над околността. Възвишението на което се намира е ориентирано в посока югоизток-северозапад. От него има отлична видимост към околните хълмове, долини и река Арда. То има ясно изразени два върха, които са окичени с отвесни и високи скални венци. Укреплението е изградено от северната страна на северозападния скалист връх, върху малка заравнена тераса. То има неправилна  форма съобразена с формата и големината на терасата с размери 54х27 m и площ от 0.89 дка. Близо 35% от площта на обекта е заета от високият скален венец. Той обгражда и защитава крепостта от юг и югозапад, като височината на отвесните му скали достига 15-20 m. Достъпът до върха на скалния венец е възможен почти само от страната на крепостта, а местата които са били достъпни от юг са трудно проходими, тесни и се контролират лесно. Крепостната стена е издигната по ръба на терасата и е градена от средни по големина камъни. Днес останките ѝ ясно се различават по терена във вид на висок до 2 m и широк 4-5 m насип, който на повечето места е покрит с пръст и шума. Без разкопки не може да бъдат определени дебелината на стената и дали е била градена със спойка или не. Най- лесният достъп до твърдината е по билото на хребета, от северозапад, където е издигната и единствената за куртината крепостна кула. Останките и се виждат на терена във вид на голям насип, който е долепен до този на стената. Входа в крепостта се намира от югозапад с ширина около 1.5 m и е оформен в отвесния скален венец. Той е изсечен в скалите, като подхода към него е от югоизток, непосредствено под скалните групи. По терена на обекта се намира груба битова керамика характерна за тракийския период и по фина керамика от античността. Крепостта има важно значение за контрола и наблюдението на един от важните родопски пътища в античността. Той тръгва от античната крепост в град Крумовград, минава непосредствено западно от обекта на връх „Чаталкая“ и достига село Бориславци- северно от река Арда, където се свързва с централният източен транс- родопски път за град Адрианопол. Този пътища макар да са римски, вероятно са прокарани върху по- стари тракийски трасета. На седловината между двата скални върха има следи от обитаване. По всяка вероятност там се е намирало неукрепено селище обслужващо нуждите на гарнизона в укреплението.

Местоположение

Надморска височина: 766 m GPS координати: 41°35’40” С.Ш. и 25°52’60” И.Д. 

Източници

К. Василев
М. Гърдев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/21je5YhVqfBMQHjz8

Планове

К. Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.