С. Бял кладенец – крепост Саръ кая


Описание и история

Тракийска, късноантична и средновековна крепост Саръ кая се намира на едноименното възвишение, на 2.95 km югозападно по права линия от центъра на село Бял кладенец. Укреплението е издигнато на върха на възвишение, със много стръмни и високи, а на места и отвесни склонове, на левия бряг на река Арда. Върхът на който се издига укреплението е най- достъпен от изток и от север, от където е издигната здрава крепостна стена от камък без спойка. От останалите страни върхът е обхванат от отвесни скали. Твърдината е много малка и има неправилна форма, с максимални размери 18х11 m и площ от 0.126 дка. Крепостните стени се проследяват във вид на разсип, като от североизток се забелязва по- значително струпване, вероятно останки от малък бастион. Вътрешността на обекта е гъсто обрасла и няма следи от застрояване. Укреплението е имало строго военно предназначение през целия си период на съществуване. То е имало задачата да предава сигнали между крепостите в региона, като през късната античност и средновековието предаването на сигналите е било основно от „Ефраим“ към „Юмрук кая“ за крепостта „Мнекакос”/”Моняк“ и обратно. Тези важни крепости по поречието на река Арда не са имали пряка видимост помежду си. През тракийско време Саръ кая е служила и за охрана на скално светилище разположено на съседния скалист връх на 450 m източно от укреплението. Североизточно, в подножието на върха има стар кладенец, който е снабдявал крепостта с прясна вода. В по- късно време кладенеца е продължил да бъде използван от скотовъдците в района и днес е доста добре запазен.

Местоположение

Надморска височина: 437 m GPS координати: 41°37’40 ” С.Ш. и 25°36’30” И.Д.

Източници

К. Василев
Д-р. Д. Димов
М. Гърдев 
П. Овчаров
Е. Минчев 
М. Алиосман

Снимки

http://photo.qip.ru/users/pepopepopepo/200965108/
https://goo.gl/photos/67XnzSnnN2sVabTr7
 

Планове

К. Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.