С. Мадара – укрепена, римска вила


7 / 100

Описание и история

Укрепена, римска вила има в НИАР „Мадара“, на 0.89 km източно по права линия от центъра на село Мадара. Вилата се състои от жилищна сграда, бани, стопански помещения. Общо помещенията са 43 с различно предназначение. В по- късен период тя е укрепена с крепостна стена с четири вътрешни за пространството кули в четирите ъгъла. Размерите на укрепеното пространство е 75х62 m. Крепостния зид е широк 1.2 m и е изграден от ломени камъни, споени с бял хоросан. Намерените накити, монети и битови предмети са от I-IV век.

Местоположение

Надморска височина: 170 m GPS координати: 43°16’39” С.Ш. и 27°06’29” И.Д.

Литература

Велков, И. Разкопки въ Мадара. – В: Мадара разкопки и проучвания, кн. 1. София, 1934.
Попов, Р. Материали за предисторията на Мадара. – В: Мадара разкопки и проучвания, кн. 1. София, 1934.
Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.