С. Лопушна – крепост Кайракта кале


8 / 100

Описание и история

Късноантична крепост, наречена “Кайракта кале” се намира на 3.09 km югозападно права линия от центъра на село Лопушна. Крепостта обхваща най- високия връх “Чиплак кайряк”, който се намира на планинската преграда „Капу баир“/“Врата възвишение“. Площта на обекта е 3.4 дка. Размерите ѝ са: северна стена- 39 m, завършваща с правоъгълна кула, издадена навън от стените. Североизточна стена- 31 m. Следва къса източна стена- 10.20 m, вход широк 4.62 m, със следи от караулни помещения, долепени до вътрешното лице, и втора източна стена с дължина 10.40 m. Южната стена е 29.10 m и стига до правоъгълна кула с размери 5.78х5 m, която също се издава навън. Кулите защитават най- достъпните места. Южната стена е с дължина 35 m. От северозапад няма стени, защото наред със стръмния склон има и скалист откос. Стените на твърдината са във вид на насипи и лицеви градежи и са на височина от 1 до 2.90 m. Дебелината им е 1.73-1.75 m. Градежът по двете лица е с ломени камъни с пълнеж между тях. Спойката е бял хоросан с червен, каменен трошляк. В долните редове суперструкцията е с обработени каменни блокове. Дебелината на стените на кулите е 1.5 m. Предполага се, че в изграждането на преградата има два периода: първи- края на III, началото на IV век и втори- от ранновизантийска епоха. Южно от укреплението минава пътят “Марцианополис” (Девня)- “Кабиле” (Ямбол), който върви в посока североизток- югозапад. Той преминава през село Партизани и в югозападна посока достига местността “Кючук капу”/”Малката порта”. След преминаването през нея пътят завива на запад към крепостта “Кайракта кале” и върви по южния склон на планинската преграда „Капу баир“/“Врата възвишение“. След твърдината пътят завива на югозапад, а после и на юг и след това продължава към крепостите при селата Рупча, Люляково и Съединение.

Местоположение

Надморска височина: 447 m GPS координати: 42°58’30” С.Ш. и 27°10’20” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Стратегически постройки въ Черноморската областъ на Балканския полуостровъ. Варна, 1929.
Георгиев, И. Ранновизантйски и средновековни български укрепления за отбрана на Айтоския проход. – Във: ВИС. София, 1995.
Автор: М. Гърдев

Планове

s lopushna krepost kajrakta kale 5f4126b494ae6

Comments are disabled.