С. Левуново – крепост на възв. “Скалата”


Описание и история

Антична крепост “Скалата” се намира на 2.64 km западно по права линия от центъра на село Левуново, на едноименното възвишение. Възвишението е самостоятелно с почти отвесни скални склонове на юг и на запад и по- малко стръмни на изток и север. Според Цв. Дремсизова- Нелчинова тук се е намирало антично селище. Според Д. Ангелов и Б. Чолпанов на въпросното място е имало крепост за което говори разположението на мястото- на защитено от две посоки възвишение, доминиращо над близката околност, удобно за отбрана. От запад тече река Струма, а от юг- река Потока.

Местоположение

Надморска височина: 248 m GPS координати: 41°29’21” С.Ш. и 23°16’23” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987 г.
Ангелов, Д. и Б. Чолпанов. Българска военна история през средновековието. София, 1994 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.