С. Ласкарево – крепост на възв. “Св. Спас”


Описание и история

Антична крепост “Св. Спас” се намира на едноименното самостоятелно възвишение, на 0.36 km северозападно по права линия от центъра на село Ласкарево. На възвишението се издига църквата “Св. Спас”. Крепостта е имала формата на елипса с размери 100 на 30-40 m. В северозападната част, под ръба на възвишението, личи част от стена, която е силно обезличена. Вероятно се касае за крепостен зид, ограждал върха на възвишението. Пред олтара на църквата се очертава основа с дъговидна форма. Останките по хълма са датирани от 2 век.

Местоположение

Надморска височина: 295 m GPS координати: 41°32’39” С.Ш. и 23°19’45” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.