С. Крушовица – крепост в м. Буровска могила


Описание и история

Праисторическа крепост има на възвишението „Буровска могила“, на 1.7 km югозападно по права линия от центъра на село Крушовица. Тя е построена на самостоятелно възвишение обиколено от три страни с меандрите на река Скът. Най- достъпна е от югоизток, но до най- високата точка, където е оформена твърдината се стига само от североизток, където склона единствено не е отвесен. Обекта има неправилна форма, като крепостната линия следва конфигурацията на терена. Максималните размери са около 130х70 m. Крепостната стена е издигната само от североизток, като прегражда достъпът до него. Днес не може да се каже със сигурност дали стената е била дървена или каменна, зидана с глина, поради унищожаване на тази част от укреплението. Във вътрешността на крепостта са разкопани жилища с правоъгълна форма с размери около 5х4 m. Стените им са били изградени от забити в земята колове измазани обилно отвътре и отвън с глина. Входовете на всички разкрити жилища са били оформени в южната част на помещенията. Дългогодишното използване на хълма като кариера за камък е унищожило приблизително 2/3 от обекта. При изваждането на камъни през този период са открити множество глинени съдове правени на ръка. Твърдината е просъществувала до IV хил.пр.н.е., когато тази протоцивилизация изчезва безследно от територията, която обитава.

Местоположение

Надморска височина: 85 m GPS координати: 43°36’57” С.Ш. и 23°49’31” И.Д.

Източници

Николов, Б. Крушовица, Враца, 1967
К. Василев

Планове

s krushovitsa krepost v m burovska mogila 5f3e7be5a99d1
 

Comments are disabled.