С. Крушево – крепост в м. “Мало”


Описание и история

Крепост има в местността “Мало”, която се намира източно от село Крушево, на десния бряг на дерето Кадиев чучур, на сравнително ниско плато. От запад е оградено от височини, на север- от стръмното падане към дерето на местността “Хумата”. Наклонът на терена е към запад и юг. На приблизително 30 m над равната площ, веднага над дерето Кадиев чучур, има оградна стена, която се проследява с прекъсване на около 300 m като следва конфигурацията на терена, а после прекъсва изведнъж. Спойка не се забелязва.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Източници

Домарадски, М. Паметници на тракийската култура по горното течение на река Места. София, БАН; Археологически институт с музей, 1999 г.

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.