С. Ковачевица – крепост Манастирището / Кара Оман


Описание и история

Късноантична крепост “Манастирището” или “Кара Орман” се намира на около 10- 11 km североизточно по път от село Ковачевица, над стопанство Беслет, в местността “Манастирището” или “Кара Орман”. Разположена е върху било от западните Родопи. На места личат останки от разрушени основи. Руините на това място, вероятно принадлежат на малко укрепление- пътна станция.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987 г.

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.