С. Костел – преграда Кота 800.3


57 / 100

Късноантично, преградно съоръжение Кота 800.3 се намира на едноименния връх, на 8.4 km южно по права линия от центъра на село Костел. Върхът е част от рид „Тюфекчийски рът“, който се спуска от юг на север, от централното било на Стара планина. Върхът се намира на около 2 km северно от централното било на Стара планина от общо 3 km дължина на рида. В тази си част той е със стръмни склонове от изток и запад, който са ограничени от запад от река Струганска, а от изток- от река Русанка. Двете се сливат северно от него.

Билото му представлява скален гребен. Пътят по него върви плътно до гребена от изток. Реално скалния гребен го ограничава от запад на разстояние около 1.06 km по рида. Този скален гребен от север започва на около 167 m от връх Кота 800.3. На 24 и 68 m северно от върха, на източния склон на рида има две дерета, които започват от скалния гребен, а между тях има възвишение, наподобяващо вал. Подобно възвишение има и южно пред първото дере. На западния склон западно от гребена в гората се забелязват просеки надолу по склона, които просеки вероятно са изкуствено издълбани ровове.

Връх Кота 800.3 е стратегически с отлична видимост във всички посоки и на голямо разстояние. Той се намира на 1.2 km северно от крепост „Тюфекчийски рът“. В северната му част скалният гребен прекъсва на разстояние 7 m. Тук вероятно има издълбан още един ров с вал от юг в посока изток- запад. На самия връх има елипсовидно заграждение с размери 30х20 m- вероятно останки от голяма кула. Извън нея се забелязва очертание с капковидна форма, обърната с острия ъгъл на юг. Максималните размери на ограждението са 110х40 m. Защитената площ е около 3.4 дка.

Съдейки от това, че стратегическия връх Кота 800.3 се намира южно от преградата, може да се предположи, че крепостното съоръжение е от късната античност. Преградното съоръжение „Кота 897.7“ при с. Мийковци е на една линия с преграда Кота 800.3.

Прави впечатление, че от север проход „Чумерна“ е защитен от три линии крепостни съоръжения, които линии са разположени много близо една до друга. Първата линия са крепостите по централното било на Стара планина, втората са крепостите разположени на разстояние до 1.3 km северно от билото, а третата линия е разположена на разстояние до 3.3 km северно от билото на планината.

Проход „Чумерна“ е много по- добре защитен от север от двата съседни прохода- „Твърдишки“ и „Бялата крава“. Същата здрава защита на прохода се забелязва и от юг. „Твърдишки проход“ е на разстояние 4.63 km западно по права линия от връх „Чумерна“, а проход „Бялата крава“ е на 6.72 km североизточно по права линия от върха. Близкото им разположение, както и доминантата на връх „Чумерна“, като най- високия в източната част на Стара планина, стратегически го определят като главен опорен пункт на общата защита на трите прохода, без значение от посоката на фронта.

От връх „Чумерна“ спокойно може да се ръководи защитата на тази част от планината, като от него могат да се приемат сигнали както от крепостите по ридовете северно от Еленската котловина, така и от крепостите по билото на Средна гора на юг. Крепостта на връх „Чумерна“ е била командния център на около 100 крепостни съоръжения, защитаващи този район от планината.

Местоположение

Надморска височина: 800 m GPS координати: 42°48’46” С.Ш. и 25°59’23” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *