С. Конюх – римска пътна станция Транупара / Конюх / Голямо градище


2 / 100

Описание и история

Антична, късноантична, средновековна крепост и римска пътна станция Транупара/Конюх/Голямо градище се намира на 2 km северно по права линия от село Конюх, на левия бряг на Крива река. Представлява 100 m висок вулканичен хълм с тесен заравнен връх и стръмни склонове. Най- достъпен е от юг чрез широка седловина. Хълма доминира над широка околност и се извисява над пътя Скупи- Пауталия- Сердика (Скопие- Велбужд- Средец), който минавал покрай реката северно от Голямо Градище. На заравнения връх, с размери 320х58×42 m, в римско време са били издигнати крепостни стени. Два надгробни надписи от началото на III век, намерени тук, казват, че на това място е бил разположен един граничен отряд военен- част от I-ва тракийска кохорта. Покрай близките гранични пунктове към съседните провинции Тракия и Македония, армията наглеждала и мините за желязо, олово и сребро, разпръснати на няколко километра на юг и югоизток от Голямо Градище. През VI век на това място благодарение на рударството израства град, който обхващал 170 дка. Цитаделата на върха получила нова стена, а в скалистата почва са всечени многобройни малки улички, канализация, стъпала и повече от 100 помещения за живеене и работа. Върху падината в подножието северно от цитаделата се развива основната част от града. Брега покрай река Крива е със скалиста повърхност, който е бил правилно издялан от водата във вертикално положение и е послужи като основа за градските стени. Те днес са запазени на места до 2.6 m височина. Зидът е граден с хоросан. Стените са подсилени с кули. Вътре се виждат основите на редица сгради, сред които частично се разкопани една раннохристиянска базилика с мраморна пластика. Широката седловина южно от цитаделата също е била укрепена с двойна стена и служи като пространство за защита на околното население при военен конфликт. В него няма големи сгради. Западното от хълма и цитаделата е минавал друг голям път, от Астибо на юг и тук е преминавал река Крива по мост, за да се слее с пътя Скупи- Пауталия. От моста е останало челото, на левия бряг на реката. На 300 m южно от града лежи некропола, в който е разкопана една църква- ротонда от средата на VI век. Има богата каменна пластика. Градът е бил епископско седалище. Вероятно става въпрос за Транупара. Според Певтингеровата карта Транупара била отдалечена на 50 мили от „Пауталия“ и 30 мили от „Астибо“ (Щип), което точно съответства на разстоянието до тези места. Цитаделата има изключително важна стратегическа позиция и природно е добре укрепена. Многобройните помещения в нея, издълбани в мека вулканична скала, привличали хора от Средновековието до днес. Първият изследовател на това място, С. Радойчич, помислил, че тези местообитания в скалата са ги изсекли средновековните монаси- исихасти. Днес знаем, че тези големи и тежки изкопни работи произхождат от късната античност и са тясно свързани с миньорите от това време. Но парчетата българска керамика и византийски гледжосани чинии (X-XIV век), една монета- псевдосолид на Юстиниан II (ранен VIII век) и медни скифати от XII-XIII век, които са намерени тук, доказват, че старата цитадела била населена или периодично е била използвана през цялото Средновековие. Един писмен източник свидетества, че около средата на XIV век на това място се извисявала крайпътна крепост за охрана. Това всъщност е жалба на някакъв венециански търговец, който по пътя от Скопие за Велбъжд (Кюстендил) са ограбили “близо до Кастел Конюх“. Крепостта Конюх, освен че контролирала споменатия път, несъмнено е контролирала и преизползваните мини за желязо на юг оттук. Близкото селище на 3 km югоизточно оттук носи и днес старото, средновековното (българско) име: Миньор.

Местоположение

Надморска височина: 774 m GPS координати: 42°13’45” С.Ш. и 21°45’31” И.Д.

Източници

Микулчик, И. Средновековни градови и тврдини во Македонjа. Скопjе, 1996

Планове

Koniuh2.jpg

Koniuh.jpg

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.