С. Карлуково – крепост до пещера Проходна


Описание и история

Средновековна крепост има до пещера Проходна при Националния пещерен дом на 1.7 km северно по права линия от центъра на село Карлуково. Националния пещерен дом е изграден върху нея. Крепостта е охранявала пътния възел на това място, като пътя пресичащ река Искър е минавал през самата крепост. Мястото където е изградена е трудно достъпно, като от запад склона е отвесен и на практика непристъпен. От юг скалния венец е или много стръмен или непристъпен. От север склона е много стръмен. Единствено от изток е равно. Стената, изработена от ломен камък споен с бял хоросан и чакъл, е широка около 1.2 m. По всяка вероятност е ограждала мястото от всички страни. Засилената човешка дейност на мястото, пречи да се установи точните и пропорции. Видимо пътят е влизал в крепостта в крайно лявата част на северната стена и е излизал от южната част на източната стена, която е запазена до 1- 2 m височина. Виждат се следи от кули. 

Местоположение

Надморска височина: 201 m GPS координати: 43°10’49” С.Ш. и 24°04’16” И.Д.

Comments are disabled.