С. Караново – крепост Кота 255

С. Караново - крепост Кота 255

Северната, крепостна стена на крепост Кота 255.


72 / 100

Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост Кота 255 се намира в едноименната местност, на 1.49 km северозападно по права линия от центъра на село Караново. Построена е на равен терен с лек наклон на юг. От запад е ограничена от Ичменска река.

В началото на Римската инвазия тук на около 1 km, северно от могилата възниква голямо, тракийско и антично селище. През 1912-1914 г. археолозите откриват монети от III-IV в.

От 1976 г. в продължение на шест години се извършва теренна проучвателна работа на Кота 255, в следствие на която са установени четири строителни периода, обхващащи времето от I до първата половина на VI век. Най- ранните монети, намерени на обекта, са от 46 г.пр.н.е. при управлението на император Клавдий, когато е I строителен период. Първоначалното предположение на археолозите е, че тук има или вила рустика на поземлен аристократ, или римска, пътна станция на пътя „Августа Траяна“- „Анхиало“.  Освен монетите, към този период се отнасят и голям брой оброчни плочки на Тракийския конник, което говори за съществуването на голямо светилище на бага- конник. Това се потвърждава от намерената статуя на Тракийски конник в 2/3 естествен ръст през 1982 г. Тогава е открита и монументална сграда с 13 помещения. Две от тях се различават по размер (7.3х6.8 m правоъгълник) и украса. По стените са запазени стенописи.

Вторият строителен период на Кота 255 (III-IV в.) започва с укрепване на обекта срещу готите. Изгражда се крепостна стена, широка 2 m, която затваря пространство с неправилна правоъгълна форма. Размерите на укреплението са 92 m от север, 75 m от изток, 52 m от юг и 94 m от запад. Северната, източната и южната стена са прави, а западната стена следва конфигурацията на терена, като има дъгообразна форма, обърната с изпъкналата страна на вътре. Площта на обекта е около 5.5 дка. Разкрита е северната крепостна стена с три правоъгълни кули. Изпълнението е от смесена зидария (редуват се каменен и тухлен слой), спойката е смес от хоросан и парченца тухли. За нуждите на новата християнска вяра е построена малка трикорабна базилика, в която са вградени елементи от разрушените сгради. Бунтът на заселените федерати готи води до разрушаване на обекта.

През третия строителен период на Кота 255 до разрушената стена са построени жилищни и стопански помещения във верига, от дялан камък, споен с кал и надстройка от кирпич. Построена е и нова по- голяма базилика. Третото селище е разрушено от хуните.

Четвъртият строителен период на Кота 255 е по времето на император Юстиниан I (527-565 г.), който прави отчаян опит чрез възобновяване на стари крепости и строеж на нови да спре нашествията на варварите. Новата базилика е триапсидна, но строителството е некачествено. През втората половина на VI в. авари и славяни разрушават селището.

Чак два века по- късно върху руините на Кота 255 възниква средновековно селище. На мястото на античната църква през XI-XIII век функционира малка гробищна църква с некропол. Открита е крепостна стена от X-XII век.

На 500 m северозападно се намира укрепление „Калето“. Логично би било да се зададе въпросът защо две здрави укрепления от едни и същи периоди са построени на 500 m едно от друго? Какво са охранявали те? Има само два отговора на подобни въпроси. Или са охранявали важна комуникация или кръстовище на такива, или са охранявали добив на изключително ценна суровина.

Местоположение

Надморска височина: 230 m GPS координати: 42°31’06” С.Ш. и 25°53’54” И.Д.

Литература

Койчев, Н. История на Нова Загора. Новозагорско през вековете. Ст. Загора, 1997.
Информация за крепост Кота 255

Снимки

Снимки на крепост Кота 255

Comments are disabled.