Гр. Котел – преграда Демир капия/Железни врата


54 / 100

 

Описание и история

Късноантична и средновековна преградна стена Демир капия/Железни врата се намира на 4.12 km югоизточно по права линия от центъра на град Котел. Преградата е разположена на североизточния склон на връх “Вида”, като долния и край е между моста и скалата “Плочата”, която скала се намира на срещуположния склон на реката. Построена е за защита от север. Стария път с портата на преградата се намират на 80 крачки в западна посока над сегашното шосе. От преградата е запазена порта, широка 2.5 m. Източно от портата е имало полукръгла кула, която е изнесена 4.6 m на север пред фронта на стената. Дебелината на зида е 1.5 m. На изток от кулата са запазени развалини на постройка, дълга 60 крачки. Западно до самата порта, на 4.85 m, крепостната стена прави чупка под 90° на север, като крепостната стена се изнася на 4 m. Там стената образува остър ъгъл 63° на югозапад, което рамо се изкачва до крепостта на връх Вида. В тази си част стената е дебела 2.5 m и е изградена от плочовидни камъни, споени с червен хоросан. На места се забелязвали поправки, извършени с бял хоросан. Според преданието, покрай преградата е слизал път от крепостта на върха до реката, а самата стена е стигала до крепостта на връх „Вида“.

Местоположение

Приблизителни координати: Надморска височина: 493 m GPS координати: 42°51’43” С.Ш. и 26°28’55” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Стратегически постройки въ Черноморската областъ на Балканския полуостровъ. Варна, 1929.
Лисицов, С. Укрепителната система в Котленската планина през късната античност и българското средновековие- IV-XIV век. – В: ВИС, кн. 3, София, 2011.

План

gr kotel pregrada demir kapiya zhelezni vrata 5f43bbffd68f7

Видео

Comments are disabled.