С. Каменар – крепост Франга

img 9100 scaled e1605874201982

65 / 100

Описание и история

Османска крепост Франга се намира в землището на село Каменар. Твърдината е разполагала с 5 главни форта и още 7 по- големи бастиона. Обектът е с неправилна форма. Дължината му в посока изток- запад е 5.65 km, а широчината в най- широката част в посока север- юг е 2.25 km.  Укреплението е служило за да попречи на руските войски да заемат тази стратегическа позиция, от която артилерийския обстрел към крепост Варна е много добър.

Петте главни форта на османска крепост Франга са следните:

Османски форт “Франга табия” се намира на 0.41 km южно по права линия от центъра на село Каменар. Напълно запазен и действащ в момента като военно поделение. Каменно- землено укрепление. С вал и отделни равелини. Бастионите са доукрепени с каменна риза. Изпълнявал е ролята на щаб на твърдината. Изграден е във вътрешната ѝ територия. Надморска височина: 309 m GPS координати: 43°14’37” С.Ш. и 27°54’39” И.Д.

Османски форт “Орман табия” се намира на 0.95 km югозападно по права линия от центъра на село Каменар. Напълно запазен. Укрепление със землен ров. Изграден е в югозападния ъгъл на крепост Франга. Надморска височина: 305 m GPS координати: 43°14’39” С.Ш. и 27°53’50” И.Д.

Османски форт “Армуд табия” се намира на 1.53 km северно по права линия от центъра на село Каменар. Напълно запазено землено укрепление. Изграден е в северозападния ъгъл на твърдината, който се явява и най- северната точка на обекта. Надморска височина: 343 m GPS координати: 43°15’45” С.Ш. и 27°54’32” И.Д.

Османски форт “Аладжа тарлъ табия” се намира на 1.9 km североизточно от село Каменар. Все още се забелязват следи от него. Изграден е приблизително в средата на северната, защитна линия на Франга. Надморска височина: 337 m GPS координати: 43°15’12” С.Ш. и 27°55’51” И.Д.

Османски форт “Таш тепе табия” се намира на 4.35 km югоизточно от село Каменар. Почти напълно запазено укрепление. Изграден е в югоизточния ъгъл на крепостта, като същевременно е нейната най- източна точка. Надморска височина: 305 m GPS координати: 43°13’54” С.Ш. и 27°57’24” И.Д.

Седемте главни бастиона на крепост Франга са следните:

Османска табия “Дядо Жековата” се намира на 0.96 km северозападно от село Каменар. В момента е напълно запазена. Изградена е в средната част на западната защитна линия. Надморска височина: 337 m GPS координати: 43°15’09” С.Ш. и 27°53’52” И.Д.

Османски табия “Бялата” се намира на 0.91 km северозападно по права линия от центъра на село Каменар. Напълно запазено землено укрепление. Изградена е в средната част на западната защитна линия на Франга. Надморска височина: 336 m GPS координати: 43°15’17” С.Ш. и 27°54’02” И.Д.

Османска табия е имало на 1.14 km североизточно от село Каменар. Изградена е в западната част на северната защитна линия. В днешно време е напълно унищожена от селскостопанска дейност. Надморска височина: 320 m GPS координати: 43°15’25” С.Ш. и 27°54’58” И.Д.

Османска табия е имало на 1.46 km североизточно от село Каменар. Изградена е в западната част на северната защитна линия на Франга. В днешно време е напълно унищожена от селскостопанска дейност. Надморска височина: 312 m GPS координати: 43°15’20” С.Ш. и 27°55’24” И.Д.

Османска табия “Маница” се е намирала на 2.48 km източно от село Каменар. Изградена е в източната част на северната защитна линия. До 2004 г. е била напълно запазена. В днешно време е засипана с отпадъци и пръст. Надморска височина: 338 m GPS координати: 43°14’46” С.Ш. и 27°56’20” И.Д.

Османска табия е имало на 3.13 km източно от село Каменар. Изградена е в източната част на северната защитна линия на Франга. В днешно време е напълно унищожена и се намира на територията на военно поделение. Надморска височина: 336 m GPS координати: 43°14’42” С.Ш. и 27°56’48” И.Д.

Османска табия е имало на 3.71 km източно от село Каменар. Изградена е в североизточния ъгъл на крепостта. В днешно време е напълно унищожена от селскостопанска дейност. Надморска височина: 331 m GPS координати: 43°14’46” С.Ш. и 27°57’14” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Турските укрепления във Варна (от 1828 и 1834 г.). – В: Известия на Варненското археологическо дружество, 2. Варна, 1909.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.