С. Константиново – крепост Кота 31.4


63 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Кота 31.4 се намира на едноименното възвишение под хижа Звездица, на 3.07 km североизточно по права линия от центъра на село Константиново. Крепостта е описана от К. Шкорпил. Изградена е скалист нос, който в момента е изцяло застроен. Склоновете му на север, изток и юг са стръмни. Най- достъпен е от запад, където е издълбан дълбок ров.

Размерите на Кота 31.4 са 160 m в посока изток- запад и 117 m в посока север- юг. Обектът е с неправилна форма, като крепостната стена е следвала конфигурацията на терена.

Местоположение

Надморска височина: 18 m GPS координати: 43°10’58” С.Ш. и 27°48’10” И.Д.

Литератора

Шкорпил, К. Турските укрепления във Варна (от 1828 и 1834 г.). – В: Известия на Варненското археологическо дружество, 2. Варна, 1909.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.