С. Камен бряг – крепост Топрак кале


5 / 100

Описание и история

Късноантична крепост, наричана “Топрак кале” се намира в местността “Кюлюк съртъ”, на 1.09 km североизточно по права линия от центъра на село Камен бряг, върху самия край на високата около 35 m крайбрежна тераса, спускаща се отвесно към морето. На мястото е функционирал някога военен пост, а доскоро и спомагателен фар “мигалка”. Поради това местността сега е известна повече като “Заставата”. Укреплението е имало неправилен четириъгълен план с начупени страни. На изток то е опирало на ръба на скалната тераса. Не е изключено част от него да е пропаднала в морето поради ерозия на брега. Северната страна била дълга 90 крачки, западната 80, а южната 50 крачки. В северозападния, в средата и югозападния ъгъл на западната стена, се забелязвали полукръгли издатъци, означени върху плана като кули. Според К. Шкорпил, укрепителната система се състояла от двоен землен вал, поради което и самото укрепление е причислено към старобългарското, землено, фортификационно строителство. Понастоящем укреплението е силно обезличено. Останките със сигурност свидетелстват за каменния градеж на укреплението. Основите са били положени направо върху здравия скален терен, който лежи на дълбочина неповече от метър от сегашната повърхност. В най- източния край на северния зид, на протежение от 3 m се наблюдават останки от градежа: дребни ломени камъни, обилно свързани с бял хоросан, примесен със счукана тухла. В останалата част от източната и половина северната крепостна стена личи в негатив: като ров, ограден двустранно от каменоземлени валообразни насипи, останали от времето от методичното ограбване на строителния материал. В чупката по средата на северната стена се наблюдават две конични хлътвания разположени едно до друго с диаметър около 4-5 m, които най вероятно указват мястото на кули. Съдейки по местоположението им в цялостния план на укреплението, тук става дума за двойка кули, които са фланкирали крепостната порта. Построяването на крепостта може да се отнесе към средата на VI век, когато император Юстиниян I издига или възстановява множество крепости.

Местоположение

Надморска височина: 30 m GPS координати: 43°27’42” С.Ш. и 28°33’41” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III-VII в.). Велико Търново, 2002.
Автор: М. Гърдев

Планове

s kamen bryag krepost toprak kale 5f413defa6b36

Comments are disabled.