С. Калово – крепост Кунджово кале


Описание и история

Късноантична крепост Кунджово кале се намира на десния бряг на река Младежка, западно от село Калово.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.