С. Козичино – крепост Малко еркечко градище


Описание и история

Късноантична крепост Малко еркечко градище се намира на 4.11 km западно по права линия от центъра на село Козница и на 6.46 km североизточно по права линия от центъра на с. Козичино. Попада в землището на село Козичино. Крепостта е разположена на възвишение, което е най- достъпно от запад. Намира се много близо до билото на централното възвишение, на което се намира и село Козница. На това място то се стеснява, като от север е ограничено от река, която се спусна в северна посока и се влива в река Двойница. От север на възвишението, на което е изградена крепостта има сух дол, а от юг и изток тече река Чобанска. Срещу обекта, на десния бряг на река Чобанска се намира голяма крепост, наречена “Чобанско градище”/”Голямо еркечко градище”. Твърдината е изградена за контрол на пътищата, който минават в близост до нея в посоки изток- запад и север- юг. Тя има формата на почти правилен квадрат, разположен спрямо посоките на света. Във всеки ъгъл има по една кръгла кула. От северозападната и югозападната кула тръгват преградни стени в посоки север и югоизток, като преграждат цялото възвишение. Площта на укреплението е около 0.72 дка и югоизточната преградна стена вече не се забелязва на терена. Според археолозите Малко еркечко градище заедно с разположеното на срещуположният  бряг “Чобанско градище”/”Голямо еркечко градище” е част от ешелонирана системата от преградни стени, крепости и валове изградена от Източната римска империя за защита в източна Стара планина от север. Нейният първи ешелон започва от източният бряг на река Елешница с крепостта и преградните съоръжения на „Назалско герме“, минава през „Хемски порти“ и „Борун градище“ при с. Голица, от там през „Бяло градище“ при с. Козичино и „Карманджа кале“ при с. Козница се насочва към „Кале герме“ при с. Приселци и завършва с римският  град „Темполиум Йовис“- днешния град Обзор. Този ешелон от отбраната на империята е проследен и описан още от К. Шкорпил, като в течение на годините е допълван и картиран. Вторият ешелон от отбраната на източна Стара планина включва Малко еркечко градище и “Чобанско градище/Голямо еркечко градище”, както и „Градището“ при с. Паницово, „Хасарлъшка чука”/”Дюлинско кале“ при с. Раковсково, „Калгамач герме“ при с. Козичино и др. Този ешелон от отбраната обаче не е проучван и картиран в нито една от частите си, като са регистрирани само началните части от преградните стени и валове, които тръгват от самите крепости. Има данни да се твърди и за наличието и на трети ешелон от късноантичната отбранителна система, който включва крепостите и преградите около селата Сини рид, Горица, Гюльовца, Кошарица, Св. Влас и Емона.

Местоположение

Надморска височина: 275 m GPS координати: 42°52’37” С.Ш. и 27°37’54” И.Д.

Източници

Шкорпил, К. Стратегически постройки въ Черноморската областъ на Балканския полуостровъ. Варна, 1929 
Динчев, В. Божикова, Б. Кацарова, В. Чолакова, А. Христов, М. Археологическото проучване на Хемски порти. РП XXXVII. София, 2007

Снимки

https://goo.gl/photos/XqfeYDXJpH7DypWG8

Планове


s kozichino krepost malko erkechko gradishte 5f439e3d3c24f

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.