С. Кайнарджа – землено укрепление


4 / 100

Описание и история

Средновековно, землено укрепление има в местността „Калето“, на 0.67 km североизточно по права линия от центъра на село Кайнарджа. Изградено е в северния край на рид, като терена е с наклон на север. От запад и север склоновете са стръмни. Цялата площ на обекта се обработва. От запад и север по стръмните склонове е запазен ров, който от изток и юг се проследява като очертание на сателитната снимка. Ъглите на твърдината са закръглени, а формата му е на неправилен петоъгълник. Защитната линия от север и запад следва очертанията на терена. От юг тя е права. От изток има един ъгъл в средата след който тя променя посоката си от север в северозапад. Приблизителните размери на крепостта са: от юг- около 285 m, от изток- около 145 m, от североизток- около 150 m, от север- около 125 m и от запад- около 270 m. Според разположението, формата и размерите може да се предположи, че укреплението е съществувало или през късната античност, или през ранното средновековие, а има вероятност да е съществувало и през двата периода.

Местоположение

Надморска височина: 140 m GPS координати: 43°59’42” С.Ш. и 27°30’52” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.