С. Илинден – крепост в м. „Клисура“


8 / 100

Описание и история

Тракийска и късноантична крепост  се намира в местност „Клисура“ на 1.59 km източно по права линия от центъра на село Илинден. Изградена е в тесния пролом на река Мътница, върху труднодостъпно скалисто възвишение. Възвишението е обградено от три страни от меандрите на реката и е единствено достъпно през тясна седловина от север. Склоновете са отвесни от запад и северозапад и сравнително по- полегати от юг.  Крепостта е заемал заравнената билна част на хълма и е с площ от 3 дка. В северната най- висока част на хълма археолозите са разкрили правоъгълна сграда с ориентация северозапад- югоизток и вход от югоизток, с размери 4.4х4.5 m и дебелина на стената от 1.3 m до 1.5 m. Разкритата сграда носи белези на опожаряване и се предполага, че е представлявала правоъгълна кула, която най- вероятно е защитавала входа на крепостта. Градежа на кулата е двулицев със суха зидария, изграден от ломени и естествено нацепени скални късове. От западната страна, кулата е допряна до отвесните скални склонове. Крепостна стена се проследява в югозападната и южната страна на възвишението. Тя е силно обезличена и се забелязва само в сондажите направени от археолозите. Намерената керамика се датира от халколита и от късната античност.

Местоположение

Надморска височина: 593 m GPS координати: 41°28’00” С.Ш. и 23°49’10” И.Д.

Източници

Делев, П. Тодорова, Н. Данов, В. Илинден- Клисура. Разкопки 2011г. Археологически открития и разкопки през 2011г. НАИМ БАН, София, 2012

Планове

bulgariancastles s.ilinden krepost v m.klisura

Comments are disabled.