С. Горталово – крепост Градище 2


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Градище се намира на 1.1 km северозападно от центъра на село Горталово. Изградена е на скалист полуостров, на десния каньонообразен бряг над река Чернелка. Тя ограничава полуострова от юг и запад. От югоизток е ограничен от суходолие. Склоновете от запад и юг са отвесни, и високи около 40 m. На югоизток склонът е скалист и стръмен, а на доста места и отвесен. От запад, юг и югоизток липсва крепостна стена. Има голяма вероятност от югоизток да е имало такава, но камъните ѝ да са извлечени за сгради в селото, защото и източната част на северната, крепостна стена също липсва. Също така е възможно югоизточната стена да е ниско долу в суходолието, на 13 m височина над реката. На тази височина се забелязват изкуствени ровове до склона, като изкопаното съдържание е било изхвърлено навън, като образува висок вал. Възможно е върху него да е била крепостната стена. Крепостта е най- достъпна от север и североизток, където е изградена крепостна стена от местни, ломени и оформени камъни, споени с бял хоросан. Забелязват се следи от две кули. Пред крепостната стена няма следи от ров. В момента тя се проследява под насип. Входът е бил от север, в западната част на стената. Формата на обекта е неправилна. Правени са някакви „загатващи” опити за разкопки преди много време, които не са завършени с консервация. Мястото е запустяло, обрасло с бодливи храсти и трева. Във вътрешността не се забелязват останки от сгради, но на север се забелязват следи от селище.

Местоположение

Надморска височина: 197 m GPS координати: 43°19’31” С.Ш. и 24°33’00” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979
М. Гърдев

Comments are disabled.