С. Гранитово – крепост Бастерна


Описание и история

Тракийска, късноантична и средновековна крепост Калето/Бастерна/Бастарни се намира на 2 km западно по права линия от центъра на село Гранитово. Крепостта е изградена на рид, който от югозапад е ограничен от река Тунджа, от север и юг- от суходолия. Склоновете от юг и север са полегати, а от запад стръмни. Най- достъпна е от изток, където се забелязват останките от ров. Крепостта е леснодостъпна. Тя е с неправилна, сложна форма. По всяка вероятност твърдината има три слоя крепостни стени. Вътрешното укрепление е с неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. То е с дължина от 150 m в посока изток запад и максимално 90 m в посока север- юг. Втората преградна стена опасва обекта, като образува форма на правоъгълник, като източната и западната стена са дъгообразни. Максималните му размери са 207 m в посока изток- запад и 120 m в посока север юг. По всяка вероятност на вътрешния пояс по крепостния зид са се виждали очертанията на пет квадратни кули- две на източната страна, две на северната и една на западната (към северозападния ъгъл). Крепостната стена е изградена от ломен камък, споен с бял хоросан. В по- голямата си част зидовете са под насип и почти в субструкция, но формата на крепостното съоръжение се е проследявал ясно преди около 50 години. В днешно време обекта е почти изцяло обезличен от множество иманярски изкопи. В средата на крепостта, под интересно оформен скален масив има следи от строителство- личат основи на голяма правоъгълна постройка с приблизителни размери 10х7 m. Градежът и материалите датират крепостта към XII-XIV век. Рядко, но се намират парчета хоросан с примес от едро счукана тухла. Възможно е крепостта да датира още от късната античност, но сегашните останки са определено от българското средновековие. На около 90 m югозападно от крепостния зид на високо, добре подбрано място личат останките от квадратна сграда- кула. По всяка вероятност от нея на изток е тръгвала още една крепостна стена или дървена палисада, която е допълвала отбраната от юг. От северната страна вероятно е имало още една такава, която на запад е завършвала върху скална тераса с отвесен склон на север. То запад последната защитна линия е стигала до високия и стръмен бряг на река Тунджа. Най- външното затворено пространство е с крушовидна форма, като тясната страна е насочена на изток, а широката- на запад. Максималните размери на най- външната защитна линия са 320х253 m. Крепостта също е служила за охрана на пътя „Кабиле“- „Адрианопол“, трасето на който се е намирало на левия бряг на река Тунджа.

Местоположение

Надморска височина: 155 m GPS координати: 42°05’50” С.Ш. и 26°30’39” И.Д.

Източници

Димитрова, Д. и Ж. Попов, Археологическите паметници в Ямболски окръг. София, 1978
М. Гърдев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.