С. Горно брястово – укрепено селище на хълма “Гарваница”


Описание и история

Тракийско, укрепено селище има на хълма „Гарваница“, на 0.67 km североизточно по права линия от центъра на село Горно брястово. Изградено е върху възвишение със стръмни и отвесни склонове на юг, изток и север. От запад склона е полегат и достъпен. От тая страна древните хора са издигнали крепостна стена от много едри, местни камъни. В момента от нея е запазен първия ред камъни върху основата. Тя започва от масив от отвесни скали, стърчащи на около 5 m височина в южната част на възвишението и свършва при същите такива в северната му част. Стената е била дълга около 110 m. От останалите страни за защита умело са използвани естествените дадености на терена- високи и широки скали, скални групи, естествени скални стени и стръмни и отвесни склонове. На малкото достъпни места от юг, изток и север върхът е доукрепен с изграждането на малки стени от ломени камъни без спойка или скални струпвания. Основния поминък на местните жители е бил рудодобивът и по- специално добивът на желязо. По терена в северната част бяха открити парчета желязна руда и шлака от обработката ѝ. На много места извън и във обекта бяха забелязани изсечени в скалите водохранилища и наподобяващи пещи плитки пещери. Най- много такива бяха забелязани при северната група масивни скали, на които се забелязаха множество изсечени в скалата водохранилища, свързани както с вода за пиене, така и с вода за металообработване. Ако това укрепление и крепостта „Голямото градище“ са съществували по едно и също време, то при нападение на хълма „Гарваница“ от „Голямото градище“ са удряли врага в гръб. От обекта има отлична видимост във всички посоки на голямо разстояние. На юг е рида „Мечковец“ със крепостите и рудниците по него. На запад видимост има чак до крепостта на връх „Драгойна“. На север и изток- към всички близки и далечни крепости във Хасковското поле и северните склонове на Родопите. На мястото не бяха забелязани култови съоръжения, както пише на туристическите табели в околността. Самия обект е достъпен и е туристическа атракция.

Местоположение

Надморска височина: 579 m GPS координати: 41°55’46” С.Ш. и 25°19’22” И.Д.

Източници

Д-р. Д. Димов
М. Гърдев
 

Comments are disabled.