С. Горно Ботево – крепост Калето

С. Горно Ботево - крепост Калето

Останки в крепост Калето.


65 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост Калето се намира в едноименната местност, на 3.31 km югоизточно по права линия от центъра на село Горно Ботево. Твърдината е изградена в равнината. По онова време е била плътно ограничена от запад- югозапад от река Азмака/Хамам дере, а от изток североизток от река Кеси кая/Буюк дере. Двете реки са се вливали една в друга южно от крепостта.

Най- достъпно Калето е било от северозапад. Обекта е с почти правилна, правоъгълна форма с размери на стените североизток- около 82 m, югоизток- около 80 m, югозапад- около 82 m и северозапад- около 82 m. Северозападната крепостна стена е била дъгообразна, изпъкнала навън. Кастела е имал 4 кръгли кули в четирите ъгъла. На четирите стени в средата е имало по още една кула с вероятно правоъгълен план.

В днешно време Калето е напълно унищожено а теренът му се обработва със селскостопанска цел. В Калето се срещат много разхвърляни парчета камъни, битова и строителна керамика, парчета бял и червен хоросан. Строителната керамика е от тухли и керемиди, а битовата е въртяна на колело с лъскаво покритие.

Местоположение

Надморска височина: 131 m GPS координати: 42°23’47” С.Ш. и 25°50’17” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.