С. Горни Лом – крепост в м. “Градишки рът”


Описание и история

Късноантична крепост „Калето“ се намира в местността “Градишки рът”, над село Горни Лом. Крепостта има елипсовидна форма с размери 48х53 m. Дългата страна на крепостта е обърната на север. Крепостната стена е изградена от ломен камък, споен с хоросан. Наблизо има стари галерии за изкопаване на желязна или медна руда. В околността на селото и днес могат да се види сгур, останала от рудодобива, както и цели запазени участъци от римски пътища. 

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Източници

Информация: Балкански, И. Археологическа карта на Белоградчишко. София, 1965 г.

Comments are disabled.