С. Долни Лом – крепост в м. “Мала глама”


Описание и история

Антична и средновековна крепост „Поселището“ се намира в местността “Мала глама”, на 0.9 km западно по права линия от центъра на село Долни Лом. Построена е на билото на невисок хълм (глама), над река „Мусич“ (ляв приток на р. „Лом“) и южно от друг по- голям скален прорез с име „Болван“ или „Бела глама“. Има много добра видимост към близките хълмове. Крепостта е имала форма на неправилна елипса с размери 340х130 m. Максимална височина е 526 m. Северната и източната й страна са били непристъпни, поради високия скален откос (50 m). Предполага се, че е изграждана е първоначално през І-ІІІ век от римляните. Района е бил част от провинция „Горна Мизия“, с център град „Рациария“. Като стратегически кръстопът, той е попадал под усилена охрана, което е наложило бурна строителна и фортификационна дейност. По време на установения римски контрол, Мала глама е била наблюдателен пост, предназначен за постоянно пребиваване на войници осигуряващи комуникацията по пътищата в този силно пресечен, рударски край. Вероятно крепостта е част от Старопланинската отбранителна система и имала подземни проходи към съседни такива. По време на войните на Рим с Дакия и хунските нападения (на Атила) е била превзета и разрушена. През средновековието, отново е изградена. Стените и тогава били подсилени с втори- успореден крепостен зид на интервал от 5-10 m от първия. И двата зида са били от ломен (гламски) камък и тухли, споени с хоросан. Широчината на всеки от тях е бил около 2 m и височина около 8-10 m. За отбрана и наблюдение от крепостта са били изградени 2 наблюдателни кули разположени в югоизточния край на стената (при входа). Имала е две щерни за вода и подземен водопровод. Почти в центъра и малко на север са локализирани струпани камъни, които очертават правилна правоъгълна форма, ориентирана с дългата страна изток- запад. По всяка вероятност тези камъни са остатък от голяма сграда или църква. От север и североизток, стената е била по- ниска, вероятно преди всичко се е разчитало на скалния откос, който е бил около 50 m. В подножието и (на стената) от северната страна, е имало таен изход/вход, който е водил към извор, наречен „Шурка“. До него от крепостта се е стигало по тайна пътека между скалите. По повърхността на целия хълм до преди 100-тина години е имало изобилие от керамика, затова се предполага, че извън крепостта е имало селище, в местността „Рог“- равнинен слог под Мала глама. Предполага се също, че през средновековието, крепостта се обитавана от рода на местен феодал. Крепостта трудно е била превзета (за 3 месеца) от османските завоеватели, след което е разрушена до основи през 1396 г. Част от камъните на крепостта са използвани за основи на къщи.

Местоположение

Надморска височина: 526 m GPS координати: 43°30’17” С.Ш. и 22°46’09” И.Д. ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ Krepost - Mala Glama - s. Dolni Lom.jpg

Comments are disabled.