С. Долна Василица – крепост Стенос / Щипон

245569132 171653628402663 431366345126957792 n scaled e1634274447359

76 / 100

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Стенос/Щипон е разположена на 5.34 km североизточно по права линия от църквата на село Долна Василица и на 0.34 km североизточно от тунел „Траянови врата“. Тя е символ на национално- историческото наследство в региона и е уникална по своята конструкция. Твърдината е историческо място на седловината между средногорските ридове “Еледжик” и “Голак”.

Датата на първоначалното строителство на Стенос е неизвестна, като първите писмени сведения за нея са от III век. Твърдината е известна също и като Щипон. В античността проходът носи името “Суки” (на латински: Succi), а непосредствено до него било изградено укрепление и пътна станция на име „Soneium“/“Сонеум“, на римския главен път “Виа Диагоналис”. През IV век проходът е описан от летописеца Амиан Марцелин.

Археологически проучвания установяват, че обекта е ситуиран върху укрепено, тракийско селище от бронзовата и желязната епоха. Той има план на удължен правоъгълник. Проучен е при археологически разкопки през 1985 г. от проф. Димитрина Джонова. Разкрита е монументална сграда- гарнизон с построен вътрешен двор, открит приземен етаж, 6 входа и 3 външни кули направени от камъни и пояси от по 5 реда плоски тухли.

Двете кули, които се намират на западната страна на Стенос са петстенни и много интересни от архитектурна гледна точка. На юг от укреплението са запазени останки от стари градежи, вероятно крепостни съоръжения с диаметър 30 m и дебелина на зида 2 m.

Около прохода „Суки” съществували още две крепости- при връх „Еледжик“ на север и с. Горна Василица на юг. Тези два пункта имали стратегическо местоположение и позволявали панорамно наблюдение на целия район.

При разкопките в Стенос са открити фрагменти от късноантична, битова керамика. Намерени са и 124 бронзови монети от времето на византийските императори Юстиниан (VI в.) и Анастасий (VII в). Открити са няколко запазени хромела, и 22 долиума за съхранение на жито и брашно, както и латински надписи. Крепостта, от която има запазени градежи от 2 до 5 m височина е имала уникално водно съоръжение и подземен тунел. Той е бил дълъг 60 крачки и е отвеждал до подземен извор. Тунелът се намира на северната стена, като от вътрешната страна на укреплението е добре запазен, но извън крепостната стена е напълно разрушен заедно с изхода си.

Доказано е, че Стенос е използвана и през средните векове (ІX-X век), което я прави важна българска твърдина. От тук са минали три от кръстоносните походи. През средновековието проходът е бил наричан „Царски врата” (на гръцки: Βασιλική πύλη). Той влиза в историята през 986 г., когато византийският император Василий ІІ предприема поход срещу България в стремеж да откъсне български територии. Битката при „Траянови врата” (17 август 986 г.) е най- голямото поражение, което ромейския владетел претърпява в походите си за покоряване на България. Василий поема към България начело на армия от 30 000 души. Битката била предхождана от безуспешна обсада на “Средец” (дн. София). Обсадата продължила 20 дни, но без успех защото провизиите на византийската армия се изчерпват, а възможностите ѝ да се снабдява от околностите на града били пресечени от българите. Междувременно гарнизонът на “Средец” извършва успешно начинание, като чрез тунели под крепостните стени стига до стенобойните машини, оставени близко до крепостните стени от византийските военачалници и ги опожарява. Другата причина за вдигане на обсадата била войската, предвождана от Самуил, която настъпвала в тила на императорската армия. По обратния път българите устроили засада на ромеите и в прохода “Траянови врата” на 17 август 986 г. и им нанесли голямо поражение като почти цялата византийска конница и голяма част от пехотата били унищожени. Самият император едва успял да се спаси, а българите пленили императорските знаци (инсигнии).

Споменът за победата над Василий е отразен 30 години след нея в “Битолския надпис” на племенника на цар Самуил- Иван Владислав. Сведения за битката дават още византийските летописци Йоан Скилица и Георги Кедрин, източните автори Яхия Антиохийски и Матей Едески, арменеца Стефан Таронски. Но най- много данни за прохода и сражението дава Лъв Дякон, който бил очевидец и хронист на Василий ІІ. След тази знаменита победа, в следващите месеци византийската армия е безпомощна пред настъпилата българска офанзива по всички посоки. Освободена е Тракия, Централна Гърция, Албания, Далмация. Българите достигат чак до п-в Пелопонес, завладяват адриатическите градове Драч и Задар, както и княжествата Босна и Рашка (дн. Сърбия).

Военното надмощие на българите трае до битката при река Сперхей (996 или 997 г.). Проф. П. Мутафчиев твърди, че битката при “Траянови врата” само отсрочва края на Първата българска държава, който настъпва през 1018 г. В средновековните извори името „Траянови врата” е използвано за пръв път от историка Антоний Бонфиний (1427-1502 г.) във връзка с похода на Владислав ІІІ Ягело (Варненчик), който преминава с войските си прохода през 1443 г. По време на османското робство проходът е наричан и с турското име “Капъджик дервент” (от турски: kapı- врата и dervent- проход), както и “Маркова капия”. Огромната арка на римската порта, висока около 18 m била запазена до XIX век. След завладяването на България от османците, функциите на „Траянови врата” като пазител на прохода отпадат. Неизползвана и неподдържана твърдината започва да се руши.

Въпреки това проходът винаги е имал стратегическо значение и е играел ключова роля през вековете. И до днес проходът продължава да служи на хората.

Местоположение

Надморска височина: 790 m GPS координати: 42°21’25” С.Ш. и 23°55’20” И.Д.

Литература

Информация за Стенос/Щипон

Снимки

Снимки на Стенос/Щипон
Снимки на Стенос/Щипон

Планове

s gorna vasilitsa krepost stenos shtipon 5fad8bf6bf654s gorna vasilitsa krepost stenos shtipon 5fad8bf6e0d94s gorna vasilitsa krepost stenos shtipon 5fad8bf715c38

Видео

Видео за Стенос/Щипон преди реставрацията

Comments are disabled.