С. Горна Василица – крепост Траянови врата


Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост Траянови врата се намира на 5.77 km североизточно по права линия от центъра на село Горна Василица. Крепостта е част от укрепителната система на прохода „Траянови врата“, която включва преградна стена и още две крепости. Според преданието, крепостта и преградната стена с портата са издигнати от император Траян, като символична граница между областите Тракия и Македония, като в последствие са до укрепени.Това обаче е малко вероятно, по вероятно е крепостите и стената да са построени през късната античност. Укреплението е изградено на стръмен рид от южните склонове на връх „Еледжика“, северно над древния път водещ от Рим за Константинопол. Хълмът е със много стръмни североизточни, югоизточни и югозападни склонове, като е най- лесно достъпен от северозапад, в която посока е и издължен рида. Според L. Marsigli, посетил крепостта през 1744 г. и G.Lejean също преминал от там през 1837 г. крепостта е била правоъгълна, като по ъглите е имало кръгли кули. Укреплението е по- голямо от намиращата се на 800 m  югоизточно от него, крепост „Стенос“. През 1835 г. при построяването на новия път от София за Пловдив, османците разрушават голяма част от запазените до тогава останки. В началото на XX век пък терена на крепостта усилено е използван за селскостопанска дейност, а през 50- те години на същия век е бил допълнително залесен. Всичките тези интервенции са допринесли за почти пълното изличаване на обекта. В момента на терена, който е силно обрасъл поради сеч, се забелязват само отделни насипи от камъни и от части- валове от градежи. В близост, прокараната линия на газопровод, допълнително е замърсила обекта. Въпреки всичко това на терена все още могат  да се намерят отделни фрагменти от керамика и парчета от хоросан. Едно бъдещо археологическо проучване би дало отговор на това дали е запазено нещо от древната крепост.

Местоположение

Надморска височина: 883 m GPS координати: 42°21’55” С.Ш. и 23°55’06” И.Д.

Източници

Мутафчиев, П. Стариятъ друмъ презъ „Траянова врата“. Сп. БАН, Кн LV, София 1937
К. Василев

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/FjbIVG

Планове

s gorna vasilitsa krepost trayanovi vrata 5fad8bfb67813

Comments are disabled.