С. Голица – крепост Бурун градище

img 5762 scaled e1605936897991

6 / 100

Описание и история

Късноантична крепост има в местността „Бурун градище“, на 5.5 km югоизточно по права линия от центъра на село Голица. Укреплението е издигнато на носообразно възвишение със стръмни източни, южни и западни склонове. От североизток и изток на хълмът тече малка река, която е ляв приток на река Двойница, протичаща южно от него. От запад е ограничена от стръмния бряг на суходолие. Твърдината има неправилна триъгълна форма с обърнат тъп ъгъл на север. Южната крепостна стена има дъгообразна форма. От северозапад където обекта е най- достъпен има изграден крепостен ров, дълбок и широк по 5 m. На северозападната крепостна стена има изградени 4 кули, като двете се намират в ъглите. Между двете средни кули се е намирал входът на крепостта. Кулите в ъглите са кръгли, а другите две- U-образни. На североизточната крепостна стена има една U-образна кула в средата ѝ, а в ъгъла с южната крепостна стена има една голяма кръгла кула. От тая кула тръгва преградна стена към водослива на двете реки. На южната крепостна стена, освен кръглите кули в ъглите, има още една U-образна кула. В днешно време теренът е залесен и крепостната стена се проследява под насип. Във вътрешността има множество иманярски изкопи, включително и следи от работа на багер. Вътрешността е силно обезличена от иманярите.

Местоположение

Надморска височина: 112 m GPS координати: 42°53’55” С.Ш. и 27°36’23” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Стратегически постройки въ Черноморската областъ на Балканския полуостровъ. Варна, 1929.
Автор: М. Гърдев

Планове

s golitsa krepost burun gradishte 5f41261e27c1d

Общ. Долни ЧифликОбекти в БългарияОбласт ВарнаСевероизточна Б-я

Comments are disabled.