С. Гложене – тракийска крепост 3


Описание и история

Тракийска крепост има на 0.97 km западно по права линия от центъра на село Гложене и на 0.79 km североизточно по права линия от Гложенски манастир. Крепостта е издигната на непристъпен връх с отвесни скални склонове от всички страни. По всяка вероятност на най- достъпните места е имало преградни стени, но не могат да бъдат забелязани от гъстата растителност и множеството свличания на скали и камъни, резултат от земетресенията през близките 2000 години. Крепостта е с неправилна форма с максимални, приблизителни размери 230х50 m. Покрай твърдината минава древен път, който се изкачва по северния склон на върха, минава по тясното било на седловината между двата върха- тоя на Гложенския манастир и другия на тракийската крепост. Той идва от север, от долината на река Вит. Крепостта е контролирала тоя път, както и долината на река Вит от „Боаза“ до кв. Полатен на град Тетевен.

Местоположение

Надморска височина: 758 m GPS координати: 43°58’46” С.Ш. и 24°10’39” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Comments are disabled.