С. Гложене – тракийска крепост 2


Описание и история

Тракийска крепост има на 2.08 km западно по права линия от центъра на село Гложене и на 0.32 km западно от Гложенски манастир. Изградена е на естествено защитен от всички страни скален нос. От запад, север и изток склоновете са високи и отвесни. От юг, от където носа е единствено достъпен, се извисяват непристъпна, скална стена с отвесен, скален склон насочен на юг, а самата стена е разположена в посока изток- запад. На по- достъпните места по нея по всяка вероятност е имало изградени стени, които в момента са унищожени. Поради изграждането на паркинг обслужващ Гложенския манастир, мястото е промишлено замърсено. Във вътрешността на скалния нос се забелязват следи от обитаване. Максималните, приблизителни размери на обекта са 50х40 m. 

Местоположение

Надморска височина: 786 m GPS координати: 43°58’30” С.Ш. и 24°09’56” И.Д.

Източници

М. Гърдев
К. Маринов
 

Comments are disabled.