С. Гинци – Османска табия


4 / 100

Описание и история

Османска табия (форт, редут) има на 4 km североизточно по права линия от центъра на село Гинци. Тя е част от укрепителната система на прохода „Петрохан“ и има квадратна форма с дължина на страната 47 m. Фронтът ѝ е насочен на североизток и северозапад. Запазената височина на земният вал е около 3-4 m. Във вътрешността на укреплението личат изкопите за артилерията. По време на Руско- турската освободителна война от 1877-1878 г. османското командване е предполагало, че руснаците ще преминат река Дунав при Лом, ще блокират при Видин западната армия на Осман паша и ще се насочат на юг през прохода „Петрохан“ (тогава „Балач“) за да превземат София, отваряйки си път на юг. За да предотврати този сценарии, османското командване нарежда прохода „Петрохан“ да бъде  здраво укрепен с редути, артилерийски позиции и окопи, а Осман паша да се изтегли на изток. Руснаците изненадват османците, като преминават река Дунав при Свищов и пресичат Стара планина през прохода „Шипка“, блокирайки Осман паша в Плевен. В създалата се обстановка османското командване нарежда войските от прохода „Петрохан“ да се изтеглят към София, където през зимата на 1877-1878 г. да се укрепят. Укрепленията в прохода, както и пътищата през него са били разрушени за да не могат да бъдат използвани от руснаците. Това е потвърдено от генерал Арнолди, който се опитва да премине през прохода с един малък руски отряд. Редут е название на постоянно или временно, фортификационно, землено, укрепително съоръжение. Широко се е използвал в позиционна война. Пригоден е за тактическа отбрана на 200-800 войника (от рота до батальон). Много често включва и артилерия (обикновено 2-4 оръдия). Има форма на четириъгълник или друг многоъгълник. Обграден е от всички страни с висок землен насип (бруствер) и външен дълбок ров пред него. С развитие на минното дело подстъпите към редута често се минират. Система от редути може да има оперативно значение при отбранителни действия на военна част, съединение или обединение, които имат право на самостоятелни действия (полк, бригада, дивизия, корпус, армия). Система от редути е използвана в Руско- турската война (1877-1878) при Плевен, Ловеч, Горни Дъбник, Телиш, Шейново и др., в Балканската война (1912-1913) при Одрин и др.

Местоположение

Надморска височина: 1390 m GPS координати: 43°06’30” С.Ш. и 23°07’11” И.Д.

Източници

К. Василев

Comments are disabled.