С. Краево – крепост Градище


Описание и история

Средновековна крепост Градище се намира на едноименната височина, на 1.7 km югозападно по права линия от село Краево. Крепостта е издигната на високо конусовидно възвишение в края на малък рид спускащ се от връх „Вокеница“. Всички страни на възвишението са много стръмни с изключение на югозападната, от където чрез тясна седловина се достига до крепостта. Седловината е преградена с вал с дължина 18 m, зад който е издълбан ров. Най- вероятно върху вала е имало дървена палисада. Крепостната стена започва веднага след рова. Крепостта има неправилна форма следваща конфигурацията на терена с максимална дължина 93 m, максимална ширина 42 m и площ от 2.8 дка. Обекта е с двойна крепостна стена и донжон. Вътрешното укрепление е с площ от 1.8 дка и е с наклон на североизток. На най- високата точка на хълма, в най- западната част на вътрешната крепост се намира голяма, правоъгълна кула- донжон. Тя е с приблизителни размери 10х4.5 m и е представлявала последната отбранителна точка на крепостта. От тази кула в североизточна и югоизточна посока започват стените на вътрешната крепост, чийто очертания имат трапецовидна форма. На източната стена се забелязват следите от три кръгли кули, като две от тях са ъглови за укреплението. Кулите са с диаметър от 3 m. На северозападната стена се забелязва една полукръгла кула, а на югозападната само един бастион с неопределена форма. От юг и югоизток възвишението е почти отвесно и изграждането на кули от тези страни не е било необходимо. Крепостта е била гъсто застроена. Из целия терен се наблюдават градежи и останки от сгради. Външната крепостна стена е заграждала укреплението от  сравнително достъпните югозападна, северозападна и запада страни. От останалите страни втора крепостна стена не е била необходима. На около 15 m западно от североизточният ъгъл на вътрешната крепост, външната крепостна стена се отделя от основната стена и продължава в подножието на склона, докато основната стена се изкачва по него в посока към донжона. Между основната крепостна стена и протейхизмата склона е много стръмен и по него не се забелязват градежи. Той е представлявал допълнителна защита на крепостта. По протежението на протейхизмата също се наблюдават кули. Две полукръгли  на северозапад и две с неизяснен профил, вероятно правоъгълни на запад и югозапад. Входа на крепостта не си личи, но вероятно е бил между двете правоъгълни кули. Стените на укрепленията са градени от полуобработени камъни обилно споени с бял хоросан с примес от пясък. Стените са дебели около 1.75 m, като тези на протейхизмата са по тънки, около 1.2 m. На терена, там където се наблюдава ерозия се намират голямо количество  фрагменти от фина, битова керамика. На много места се наблюдават следи от пожар върху разсипаните камъни, което свидетелства за трагичния край на тази българска твърдина. Западно от крепостта се наблюдава трасето на стар път. Като цяло крепостта не е използвана за добив на строителен материал и останките от сградите и стените ѝ са разпилени по склоновете на възвишението. При евентуални разкопки крепостта би могла да разкрие много, понеже и сега се наблюдават запазени на височина 1.5 m, градеж над земята. По начина на изграждане и своята планировка Градище е идентично със средновековните крепости „Лозенско Градище“, „Батил“, „Боженишки Урвич“ и „Равуля кале“.

Местоположение

Надморска височина: 1186 m GPS координати: 42°58’21” С.Ш. и 23°35’29” И.Д.

Източник

К. Василев

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/NFoWtB

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.