С. Габрица – османски редан


4 / 100

Описание и история

Османска позиция с изградени 4 броя отделни редани има в землищата на селата Габрица и Калино. Те физически не са свързани помежду си. Позицията е изградена на османския, главен път Силистра- Шумен, който тогава е минавал от тук. Реданът насочен с фронт на север е най- големият. Той се намира в местността „Узунсърт“ в землището на село Габрица. Представлява четириъгълно, землено укрепление отворено от юг, защитено от запад, север и изток с ров и вал. Има пет страни- югозападна с размер 25 m, западна с размер 30 m, северозападна с размер 85 m, североизточна с размер 100 m и източна с размер 30 m. Общите размери на укреплението са 200х65 m. Вероятно е недовършен редут, защото от юг се забелязват очертанията на последната непостроена линия. Останалите 3 редана са в местността „Табиите“ в землището на село Калино. Два са насочени с фронт на запад, а един с фронт на изток. Вторият редан е с три ъгъла и четири стени насочен на северозапад. Размерите на страните са югозападна- 15 m, западна- 50 m, североизточна- 40 m и източна- 25 m. Общите размери са 60х60 m. Третия редан е също с три ъгъла и четири стени и е насочен на запад. Размерите на страните са южна- 10 m, югозападна- 45 m, северозападна- 40 m и северна- 10 m. Общите размери са 40х85 m. Четвъртия редан е най- малък. Той също е с три ъгъла и четири стени и е насочен на изток. Размерите на страните са южна- 15 m, югоизточна- 15 m, североизточна- 20 m и северна- 15 m. Общите размери са 30х35 m. Междинните разстояния между обектите са следните между номер 2 и номер 3- 95 m, между номер 2 и номер 4- 725 m, между номер 2 и номер 1- 1350 m.

Местоположение

Надморска височина: 425 m GPS координати: 43°29’51” С.Ш. и 26°58’24” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.