С. Ясенково – крепост на вр. Сазлъшка могила


3 / 100

Описание и история

Тракийска, антична и средновековна крепост има на връх “Сазлъшка могила”, на 2.76 km западно по права линия от центъра на село Ясенково. Изградена е на висока 6 m могила с диаметър в основата от около 80 m. На мястото е имало тракийско поселение от V-III в.пр.н.е., римско поселение и средновековно от IX-X век. Предполага се, че по времето на римляните на това място е имало римска, пътна станция.

Местоположение

Надморска височина: 335 m GPS координати: 43°33’21” С.Ш. и 26°48’23” И.Д.

Литература

Стефанов, Й. Загадките на историко- археологически резерват Сборяново и Стомогилието. В. Търново, 2004.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.