С. Габер – укрепено селище


5 / 100

Описание и история

Късноантично, укрепено селище има в местността “Калето”/”Кале ери”, на 3 km северозападно по права линия от центъра на село Габер. То е изградено на скалист полуостров, ограничен от запад, север и изток от меандрите на дълбоко суходолие, което започва от околностите на село Добрин и на около 300 m западно от полуострова се влива в каньона на Суха река. Крепостната стена има дължина около 250 m и прегражда основата на скалистия полуостров откъм юг и югозапад. Понастоящем тя е запазена във вид на каменно земен насип, с ширина в основата от 5 до 10 m и достигащ височина 2-4 m. Множеството вкопани в околния терен пещи за изпичане на вар, свидетелстват за системно и продължително ограбване на каменния, строителен материал. По трасето на зида отчетливо се обособяват два участъка. Югозападния от тях е строго праволинеен и дължината му достига 120 m. На около 100 m от северния му край ясно личи мястото на крепостната порта. Тя е била отбранявана от една кула, разположена непосредствено южно от нея. Южния участък от крепостния зид е дъговидно извит на юг- югоизток и се състои от три праволинейни отсечки от запад на изток от по 40, 25 и 50 m. Южно от зида е бил изкопан ров, чиято ширина варира от 3 до 5 m, а дълбочината му достига в момента до 1-1.5 m. Цялата територия на укреплението е гъсто обрасла с гора. Твърдината е изпълнявала функциите на късноантична крепост- убежище, която е обслужвала околното население в периоди на опасност.

Местоположение

Надморска височина: 133 m GPS координати: 43°56’00” С.Ш. и 27°38’45” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III-VII в.). Велико Търново, 2002.
Автор: М. Гърдев

Планове

s gaber ukrepeno selishte 5f413e1f270dc

Comments are disabled.